Termeni contractuali

Termeni contractuali

1. ELEMENTE DEFINITORII

      Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre S.C Misavan Trading S.R.L., prin intermediul magazinelor virtuale www.produse-de-curatenie.ro si www.produse-horeca.ro, catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

Definire termeni:

  • Cumparator – persoana fizica sau juridica, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda prin intermediul magazinelor virtuale specificate anterior.
  • Vanzator - societatea comercială Misavan Trading S.R.L., avand sediul social in  loc Miroslava, jud Iasi, nr. de inregistrare la Registrul Comertului RO 26784173, J22-538/2010. 
  • Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului.
  • Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile, iar Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
  • Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator.
  • Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt specificate in Comanda.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
      Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe magazinele virtuale anterior mentionate, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi derulează operatiunile.

     Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice;
Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul);
Termeni si conditii.
    Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
      Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE VANZATORULUI
     a. Vanzatorul se obliga sa predea catre cumparator bunurile solicitate prin Comanda, in specificatiile tehnice indicate in oferta si termenul stabilit prin comanda. Transportul va fi asigurat de catre Vanzator.
     b. Vanzatorul se obliga sa acorde garantie Cumparatorului, in conditiile prevazute de lege.
     c. Informatiile prezentate pe site-urile Vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. Informatiile de pe site sunt prezentate intr-o forma relevanta pentru Cumparator, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat.
     d. Comunicarea cu magazinele virtuale - se poate realiza prin utilizarea adreselor de email specificate in sectiunea „Contact”. De asemenea se pot posta opinii sau intrebari legate de produsele noastre pe site. Orice comentarii ce contin un limbaj inadecvat sau injurii, vor fi ignorate. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite, fara a aduce justificării in acest sens.
     e. Vanzatorul are dreptul de a incasa contravaloarea bunurilor si serviciilor prestate catre Cumparator, in termenele si conditiile stabilite.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
     a. Cumparatorul are dreptul de a primi Comanda in conformitate cu specificatiile transmise de acesta Vanzatorului si in termenele stabilite.
     b. Cumparatorul se obliga sa ia in primire Comanda la data si locul stabilit prin Comanda.
     c. Cumparatorul se obliga sa achite pretul bunurilor si serviciilor in conditiile stabilite de comun acord cu Vanzatorul si mentionate in Comanda.
     d. Cumparatorul va anunta Vanzatorul in scris si / sau telefonic pentru orice defectiune, lipss sau surplus ale produse ivite in termenul de garantie.
     e. Cumpatatorul se obliga sa specifice in mod corect adresa/adresele de livrare ale Comenzii si datele de contact aferente. De asemenea se va comunica orice modificare a acestora in timp util, scris sau telefonic, pentru a evita returul de comanda.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)
      Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator, aceste informatii fiind in proprietatea Vanzatorului. Utilizarea acestora se poate realiza prin acordul scris al Vanzatorului.
      Cumparatorul nu va dezvalui informatii cu privire la Comanda fara acordul prealabil scris al Vanzatorului (se includ aici orice modalitati de dezvaluire a continutului unei terte parti).
     De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea Misvan Trading S.R.L si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.


6. CONFIDENTIALITATE SI PUBLICITATE
     Mesajele Misavan Trading sunt transmise prin intermediul unor parteneri agreati de companie. Confidentialitatea si securitatea informatiilor este realizata si asigurata prin intermediul unor acorduri scrise specifice. Datele inscrise in magazinele virtuale de catre clienti nu vor fi folosite sau furnizate altor terte parti.
Inscrierea datelor in acest site, atrage dupa sine acordul dumneavoastra nerestrictionat cu privire la utilizarea, afisarea, modificarea, transmiterea si distribuirea de materiale sau informatii de catre Vanzator. Orice informatii transmise prin intermediul site-ului vor fi utilizate liber, in interes propriu, de catre Vanzator. Confidentialitatea datelor este prevazuta de legislatiile in vigoare, astfel incat Misavan Trading nu va constitui subiect de obligatii in afara acesteia. Cumparatorul poate, in orice moment, transmite Vanzatorului o cerere de eliminare a datelor acestuia din baza de date, Vanzatorul realizand acest lucru in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Prin inscrierea in baza de date Misavan Trading, Cumparatorul ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare , cu privire la posibilitatea de a fi contactat de catre terti: furnizori de servicii, de marketing, agentii de stat, guvernamentale sau alte companii cu care compania deruleaza programe de parteneriat, in situatia in care legea prevede acest lucru.

7. TERMENE SI PENALITATI
    In cazul in care termenele de livrare a Comenzii nu sunt respectate, Vanzatorul se obliga sa avizeze Cumparatorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul are dreptul de revendicare a unor daune suplimentare cand aceasta este permis de lege, in cazul neindeplinirii partiale sau totale a conditiilor Contractului stabilit.
       Intarzierile la plata de catre Cumparator vor fi penalizate in termenul emis de catre Vanzator in factura.
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate cu privire la locul de livrare al produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii in acord cu cele specificate de Cumparator .

8. FACTURARE SI PLATI
     Informatiile cu privire la pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite o factura catre Cumparator pentru Bunurile si Serviciile livrate, in conformitate cu datele specificate de acesta in sectiunea Date de Facturare si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Orice omisiune sau greseala cu privire la informatiile completate in datele de facturare este asumata de catre Cumparator.

9. LIVRAREA SI RECEPTIA MARFURILOR


a. Livrare
     Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile la Cumparator prin intermediul fortei proprii de livrare sau in sistemul de curierat rapid.
Livrarea se va face pe baza de factura, care va contine, in afara altor mentiuni prevazute de lege, specificatia marfurilor, codurile de comercializare, pretul si data scadentei .
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor ai va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
     Cumparatorul are obligatia de a identidica si numi un numar de delegati care sa fie imputerniciti sa ridice marfa de la Vanzator. Vanzatorul poate refuza livrarea marfii catre persoane care nu detin calitatea de delegati sau care nu prezintă această calitate. În cazul în care un delegat nu mai deţine această calitate, Cumpărătorul se obligă să anunte in maxim 1 zi acest lucru Vanzatorului; in caz contrar orice facturi emise si semnate de acest delegat vor fi imputate cumparatorului, fara ca acesta sa poata refuza recunoasterea facturii.


b. Receptia marfii
     Receptia structurala, cantitativa si calitativa a marfurilor se va face pe baza documentelor emise de catre Vanzator (factura sau aviz), in prezenta delegatilor partilor contractante. Orice diferenta de natura structurala, cantitativa si/sau calitativa trebuie consemnata in procesul-verbal de receptie, semnat de catre ambii reprezentanti in momentul receptiei.
       Riscurile asupra bunurilor trec asupra Cumparatorului incepand cu momentul efectuarii receptiei acestora.
       Cumparatorul beneficiaza de returul produselor in 30 de zile, conform legislatiei in vigoare.
Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata in momentul efecturarii platii de catre Cumparator in locatia indicata in comanda, intelegand prin acestea semnarea documentelor de receptie. In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumpărătorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

10. GARANTII
    Toate produsele comercializate pe site-urile www.produse-de-curatenie.ro si www.produse-horeca.ro, beneficiaza de conditiile de garantie conforme cu legislatia in vigoare si politica comerciala a producatorilor.

11. RASPUNDERE
     Vanzatorul nu se face responsabil pentru daunele de orice fel pe care Cumparatorul sau o terta parte o poate suferi dupa indeplinirea de catre Vanzator a obligatiilor conforme cu Comanda.  De asemenea Vanzatorul nu se face responsabil pentru pierderea sau deteriorarea produselor dupa livrarea acestora.
     Vanzatorul se face responsabil in cazul in care partenerii sau subcontractantii sai nu duc la indeplinirea, in conditiile specificate, a realizarii Comenzii si a obligatiilor contractuale.


12. FORTA MAJORA
     Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea, in mod necorespunzator – totala sau partiala – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil, insurmontabil si de neinlaturat.
      Constituie forta majora in conditiile punctului precedent, atat evenimentele produse pe teritoriul Romaniei, cat si cele produse pe teritoriul tarii in care vanzatorul face comenzile de bunuri solicitate de catre cumparator. Forta majora invocata de furnizorul bunurilor este opozabila si partilor din prezentul contract.
      Cu forta majora se asimileaza si eventualele intarzieri datorate verificarilor de vama care nu se datoreaza culpei Vanzatorului.
    Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti în termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarilor consecintelor lui.
      Pe durata evenimentului de forta majora, raporturile contractuale dintre parti se suspenda, cu exceptia cazului in care acesta se intinde pe o perioada mai mare de 30 de zile. In acest ultim caz, partea careia i se aduce la cunostinta interventia cazului de forta majora poate denunta unilateral contractul, fara somatie, notificare prealabila, punere in intarziere sau vreo alta formalitate prealabila. Denuntarea contractului nu poate avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractuale.

13. LITIGII
    Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la contract se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Vanzatorului, indiferent de sediul Cumparatorului, locul platii sau locul executarii contractului.

14. RETURNARE PRODUSE
     Puteţi solicita returul de produse pentru urmatoarele situatii:
- Produsul nu este conform cu specificatiile de pe site:
     Daca produsul comandat se dovedeste a nu fi conform cu specificatiile din momentul efectuarii comenzii, clientul are obligatia de a aviza departamentul de Relatii cu Clientii, in 48 de ore de la primirea coletului, cu solicitarea de returnare, inlocuire a acestuia sau rambursare a contravalorii.
     In cazul in care se doreste inlocuirea produsului cu o valoarea mai mare decat cea initiala, diferenta va fi achitata de client. Pentru returnare produs, clientul va suporta costul de transport (detaliile de expeditie putand fi stabilite de catre acesta), iar rambursarea contravalorii facturii va fi realizata prin instrumentul – ordin de plata. Pentru inlocuirea produsului (cu acelasi produs) costul acestuia este suportat de Misavan .
- Produse livrate gresit/lipsa produse (altele fata de cele specificate in comanda/factura)
    In eventualitatea in care comanda livrata nu este in conformitate cu factura primita, va rugam sa avizati departamentul Relatii cu Clientii in cel mult 48 ore, pentru a fi efectuat returul produselor sau completarea comenzii, dupa caz. Costurile de transport pentru produsele corecte sau produsele lipsa vor fi asigurate de catre Misavan.

IMPORTANT
       In toate cazurile de mai sus produsele trebuie returnate in starea in care au fost primite, in ambalajul original si insotite de documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea intr-o stare de nevandabilitate duce la refuzarea returului.